Historia

Länsi-Kurun Metsästäjät ry on perustettu 11.12.1959.  Yhdistyksessä hallituksen ensimmäisenä puheenjohtajana aloitti tilallisen poika Eino Majalahti Luoteen kylästä.

Varapuheenjohtajan tehtävää seuran alkutaipaleella hoiti työnjohtaja Kalle Kiviranta Länsi-Aureen kylästä. Muut jäsenet hallituksessa olivat Sakari Koskinen Aurejärven kylästä. Hän toimi myös yhdistyksen ensimmäisenä sihteerinä. Lisäksi jäseniä olivat Esko Majalahti Juhtimäen kylästä, tilallisen poika Einari Lepistö, työmies Leo Kiviranta, työmies Lauri Kallio, tilallisen poika Matti Kuirinlahti sekä tilallinen Kalle Juusenaho Länsi-Aureen kylästä.

Länsi-Kurun Metsästäjät ry:n puheenjohtajina ovat toimineet seuran kunniajäsen Reijo Juurakko ja nykyinen puheenjohtaja Jukka Ritala. Sihteereinä toimivat 70 -luvulla Aimo Ahonen, 80 -luvulla Jukka Ritala ja nykyisin sihteerin tehtävää hoitaa Matti Heikkilä. Rahastonhoitajina ovat toimineet Jari Lähdekorpi ja Seppo Kauppinen. Varapuheenjohtajana nykyään toimii Ilpo Yrjölä.

Seuran perustamisen jälkeen 60 -luvun lopulla alettiin rakentaa jäsenten käyttöön metsästysmajaa, mikä valmistuikin 70 -luvun taiteessa.  Valmistumisen jälkeen maja on kunnostettu 90- luvulla jäsenten talkootyönä.

Hirvenmetsästyksen helpottamiseksi samoihin aikoihin valmistui nylkysuuli, johon 2000 -luvun alussa rakennettiin asianmukaiset kylmätilat. Metsästysmaja sijaitsee Aurejärven rannalla luonnon kauniissa paikassa, josta on helppo siirtyä metsästysalueille. Metsästysalue käsittää noin 4000 hentaarin alueen, jossa on paljon vesistöä, soita ja kuivia harjukankaita. Seitsemisten kansallispuisto täytti vuonna 2012 30 vuotta. Kansallispuisto ja Natura alueet ovat aikojen saatossa pienentäneet metsästysalueita useilla sadoilla hehtaareilla.

Jäseniä seurassa on niin 50 (2020). Nuorten harrastajien osuutta on pyritty ja pyritään kasvattamaan jäsenkunnan ikääntymisen seurauksena.

wp_20160212_003